BEDRIJF ZIET FLEXIBEL WERKEN ALS KOSTENREDUCTIE

Nederlandse bedrijven zien minder groei in omzet en winst dan een half jaar geleden. Om kosten te besparen wordt veel gekeken naar flexibele werkplekken, inkrimpen van personeelsbestand en meer gebruik van IT.

Bijna vier op de tien bedrijven (39 procent) ziet de omzet groeien tegenover 47 procent in september 2011. Het aantal bedrijven dat de winst ziet toenemen is 28 procent, een daling van 11 procent. Bedrijven noemen de kosten van overbodige kantoorruimte als huurcontracten voor bedrijfsgebouwen de belangrijkste reden voor problemen tijdens de recessie. Dat meldt kantoorverhuurder Regus.

Flexibel werken

Om kosten te besparen noemt 49 procent flexibele werkplekken, 46 procent personeelsreductie en 43 procent de toename van IT-toepassingen. Flexibel werken zou in combinatie met werken op afstand volgens bedrijven de grootste bijdrage kunnen leveren aan toekomstige groei

Bron: NUzakelijk