EERSTE INDRUK ONTSTAAT HALVE SECONDEN NA HOREN VAN STEM

Nu.nl: Mensen vormen zich al een oordeel over anderen, nadat ze een halve seconde hebben geluisterd naar hun stem. Dat blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek.

De manier waarop iemand ‘hallo’ zegt, is bepalend voor de eerste indruk over zijn of haar persoonlijkheid. Zo komen mannen betrouwbaarder over als ze ‘hallo’ uitspreken op een relatief hoge toonhoogte. Vrouwen worden als betrouwbaarder gezien wanneer ze bij de uitspraak variëren in toonhoogte. Dat melden Schotse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS One.

Eerste indruk aan de Telefoon

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door studenten korte telefoonconversaties te laten voorlezen waarin het woord ‘hallo’ voorkwam. Ze kregen de opdracht om dat zo neutraal mogelijk te doen. Hun stemmen werden opgenomen.

Vervolgens knipten de wetenschappers het woord ‘hallo’ uit alle opgenomen gesprekken. Deze geluidsfragmenten met een lengte van 0,2 tot 0,5 seconden lieten ze horen aan een groot aantal proefpersonen. Deze moesten vervolgens beoordelen hoe betrouwbaar, dominant en aantrekkelijk ze de spreker vonden. Uit het onderzoek bleek dat bijna alle proefpersonen tot ongeveer dezelfde oordelen kwamen op basis van de geluidsfragmenten.

Zware stem

Dat gold niet alleen voor betrouwbaarheid, maar ook voor andere persoonlijkheidskenmerken. (luister hier naar voorbeelden). Zo werden mannen die met een zware stem ‘hallo’ zeiden, over het algemeen als dominant beoordeeld. Bij vrouwen was het omgekeerde het geval. Als ze ‘hallo’ uitspraken met een hoge stem werden ze eerder gezien als dominant.

Verbazingwekkend

De wetenschappers zijn verrast door hun bevindingen. “Het is verbazingwekkend dat mensen door zulke korte stukjes spraak tot zulke duidelijke indrukken kunnen komen over een persoon, en dat die indruk vaak hetzelfde is bij verschillende luisteraars”, verklaart hoofdonderzoeker Phil McAleer op de nieuws site van de Universiteit van Glasgow.