GRENS PRIVÉ EN WERK WEG DOOR SMARTPHONE

Werk en privé lopen steeds meer door elkaar bij werknemers. Vooral bij hoogopgeleide jongeren. Dat komt vooral door de komst van smartphones. Er wordt overigens niet veel over geklaagd. Dat blijkt uit de nieuwe Randstad WerkMonitor van Blauw Research. Daaruit blijkt maar weer dat jongere generaties veel mobieler en grenzelozer werken dan oudere werknemers.

Telefonische Bereikbaarheid

Jongere werknemers vinden telefonische bereikbaarheid buiten werktijd heel normaal. Ook voor de baas. 76 Procent, met een smartphone van de zaak, denkt altijd telefonisch bereikbaar te moeten zijn. Dat is beduidend hoger dan het gemiddelde bij werknemers, dat op 45 procent ligt.

E-mail en telefoon

Daarnaast hebben jongeren, meer dan andere werknemers, het gevoel dat er van hen wordt verwacht dat zij direct reageren op e-mail en telefoon. Bijna de helft van hen heeft het idee dat ze tekort schieten als ze dit niet doen, tegenover 25 procent van de andere werknemers.

Privé en werk

Jongeren besteden overigens tijdens het werk ook relatief veel tijd aan privételefoontjes en digitaal verkeer. Het is opvallend volgens de onderzoekers dat vooral hoogopgeleide jongeren onder werktijd bezig zijn met privézaken (51%), terwijl het juist de hoogopgeleide dertigers en veertigers zijn die veel in privétijd met werk bezig zijn (70 procent).

Smartphones

Het gebruik van smartphones is de laatste tijd flink toegenomen. 40 Procent van de werkenden heeft er één. Jonge hoogopgeleiden zijn de zwaarste ‘gebruikers’ en vinden het normaal om ook buiten werktijd voor hun werkgever actief te zijn.

Bron: Werken 2.0