HET NIEUWE WERKEN LEVERT NEDERLAND MILJARDEN AAN BATEN OP

Als 20 procent van de beroepsbevolking in 2015 een dag per week thuis zou werken, zou dat de Nederlandse samenleving jaarlijks bijna twee miljard euro aan baten opleveren. En twee dagen per week thuiswerken levert bijna drie miljard op en een structurele stijging van het BNP met 1 procent.

Dat concludeert PwC in de eerste Verkenning van de macro-economische effecten van Het Nieuwe Werken, uitgevoerd in opdracht van Natuur & Milieu in het kader van de Week van het Nieuwe Werken. Het onderzoek is opgezet in samenwerking met ECP-EPN.

Tien procent is Nieuwe Werker

Op dit moment bestaat 10 procent van de beroepsbevolking uit Het Nieuwe Werken. Tweederde van de baten komt tot stand door het sterk terugdringen van de hoeveelheid reistijd. Nederland heeft de hoogste gemiddelde reistijd van Europa: 54 minuten. Mensen houden tijd over door meer thuis te werken en minder te reizen. De verwachting is dat ongeveer de helft van deze tijd effectief aan werk zal worden besteed, en de andere helft aan meer ontspanning.

HNW beter voor milieu en gezondheid

Als 20 procent van de beroepsbevolking twee dagen per week thuis werkt, zal het aantal auto’s op de weg verminderen met 180.000 per werkdag. Dat scheelt 3,5 miljard autokilometers. En dit zal leiden tot minder files, minder luchtverontreiniging, minder verkeersslachtoffers en minder CO2-uitstoot, zo concludeert het rapport. Het Nieuwe Werken kan leiden tot permanent ‘vakantie-verkeer’ op de weg en tot positieve effecten op de volksgezondheid. De baten van minder verkeersongelukken en minder CO2-uitstoot door het verkeer zijn 117 miljoen euro in 2015.

Stijging arbeidsproductiviteit en -participatie door HNW

Het Nieuwe Werken zal, naast mobiliteitsvoordelen, zorgen voor een stijging van de arbeidsproductiviteit en de arbeidsparticipatie. Met name kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en gehandicapten, kunnen profiteren van flexibel- en thuiswerken. Er wordt geschat dat uit deze groep 8.300 extra mensen tot de arbeidsmarkt zullen toetreden.

Werknemers zelf laten kiezen voor HNW

Het Nieuwe Werken kent ook aandachtspunten; door veel thuis te werken kan het contact met collega’s verwateren en thuiswerken kan leiden tot meer overwerk. Het is daarom belangrijk dat Het Nieuwe Werken niet van bovenaf wordt opgedrongen aan werknemers, maar dat werknemers er zelf voor kunnen kiezen. Het Nieuwe Werken gaat tenslotte over meer vrijheid en verantwoordelijkheid.

Bron: Werken 2.0