HOE AAN DE SLAG TE GAAN MET ZELFROOSTEREN?

Zelfroosteren klinkt ideaal, aangezien je medewerkers tot op zekere hoogte de vrijheid schenkt om hun eigen werktijden te bepalen. Desondanks moet je waken voor over- of onderbezetting op de werkvloer. Hoe pak je zelfroosteren het beste aan? Vier tips.

1. Inventariseer de werkzaamheden en bezettingseisen

Welke werkzaamheden moeten op welke dag (minimaal) gedaan worden? Door de totale werkzaamheden te inventariseren en analyseren krijg je een mooi schema met alles wat gedurende een werkweek gedaan moet worden. Aan de hand daarvan bepaal jij de minimale en maximale bezettingseisen per dag(deel) waarop werknemers zich kunnen inschrijven.

2. Verzamel de wensen van de werknemers

Het samenstellen van een rooster wordt ingewikkelder naarmate je werknemers meer vrijheid geeft. Bedenk daarom goed of jij werknemers de mogelijkheid wil bieden om zich in te schrijven op bloktijden, gewenste begin- en eindtijden of dat je de medewerkers helemaal vrij wil laten in hun keuze wanneer ze willen werken.

Een goede tool hiervoor is: PersoneelsSysteem

3. Match de werkzaamheden en roosterwensen

Kijk en vergelijk. Waar zitten gaten die opgevuld moeten worden en waar is een overschot aan personeel? Deze knelpunten moeten worden opgelost. Let hierbij ook op dat een minimale bezettingsgraad op alle dagen ervoor zorgt dat enkel de hoogstnoodzakelijke taken worden uitgevoerd. Zorg dus dat er – naar gelang de geplande werkzaamheden – voldoende dagdelen zijn waarop een normale of maximale bezettingsgraad is.

4. De knelpunten wegwerken

Vanzelfsprekend kan het niet zo zijn dat er op een werkdag een overschot aan personeel in het bedrijf aanwezig is. Of – nog erger – dat geen enkele werknemer aanwezig is om uw klant te helpen. Daarom moeten een aantal wensen worden aangepast, om het werkrooster kloppend te maken. Grote bedrijven gebruiken hiervoor veelal software die de meest ideale oplossing uitdoktert. Je kunt er echter ook voor kiezen om de knelpunten neer te leggen bij het personeel en hen verzoeken het zelf op te lossen. Eventueel kun je daar een puntensysteem aan hangen, zodat niet iedere keer dezelfde werknemers hun wensen moeten opofferen.

Bron: Management Team