MANAGERS STAAT ‘HET NIEUWE WERKEN’ IN DE WEG

Niet de vereiste toename van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van medewerkers, maar de afwijzende houding van managers is het grootste knelpunt bij de doorvoering van Het Nieuwe Werken. Dit is een van de resultaten uit het tweejaarlijkse onderzoeksrapport ‘Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement’ dat op 5 september verschijnt bij HR Strategie, een imprint van WEKA Uitgeverij.

Het onderzoek is uitgevoerd door managementadviesbureau Berenschot onder HR- en facility managers, lijnmanagers en projectmedewerkers. Hieruit blijkt dat leidinggevenden moeite hebben met het verlies van controle en grip op hun medewerkers bij invoering van Het Nieuwe Werken (HNW). De ambities en verwachtingen voor HNW worden daardoor vooralsnog niet ingelost.

Het Nieuwe Werken de hype voorbij?

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat HNW inmiddels niet meer wordt beschouwd als de volgende hype. Ruim 46 procent van de organisaties is actief aan de slag met HNW. Zo’n 24 procent van de respondenten bevindt zich al in een vergevorderd stadium van de invoering van HNW, of heeft inmiddels de implementatie al achter de rug en werkt met de concepten. Slechts 3 procent geeft aan er niet mee bezig te zijn en dat ook niet te overwegen.

Verhogen productiviteit en tevredenheid

Het verhogen van de productiviteit en tevredenheid van medewerkers zijn volgens de respondenten de voornaamste doelstellingen bij het invoeren van HNW. Opvallend is dat kostenbesparing niet vaak wordt genoemd als doelstelling.

Bron: Facility Managment Magazine