MEER DAN 9 OP DE 10 WERKNEMERS VERSCHUILEN ZICH ACHTER E-MAIL

Een onderzoek bij 2.500 Britse kantoorwerkers toont aan dat 94 procent bij voorkeur via e-mail communiceert in plaats van te telefoneren. 28 procent geeft toe zenuwachtig te worden van telefoongesprekken.

Bij de 18- tot 24-jarigen krijgen zelfs bijna vier op de tien zenuwen wanneer zij telefonisch communiceren. Nog sterker, een op de twintig van deze leeftijdsgroep vindt telefoneren ronduit beangstigend en lijdt naar eigen zeggen aan ’telefoonfobie’.

E-mail

Nog uit het onderzoek komt naar voren dat een op de vijf respondenten liever zijn ontslag indient per e-mail in plaats van een persoonlijk gesprek aan te vragen. Daarnaast zou een op de zeven overwegen om een loonsverhoging te vragen via e-mail en bijna een kwart stuurt mails waarin men klaagt over een collega.

E-mail blijkt bijgevolg een manier te zijn om zich te ‘verstoppen’ en directe communicatie of confrontaties met anderen uit de weg te gaan. Maar tegelijkertijd wil twee derde van de ondervraagden wél graag persoonlijk vernemen wanneer men kans maakt op een loonsverhoging en vindt vier op de tien dat bedrijfsnieuws beter persoonlijk in plaats van via-email meegedeeld wordt.