MEER DAN DE HELFT ONDERNEMERS IS ALTIJD BEREIKBAAR

Ruim de helft van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf wil altijd bereikbaar zijn voor het bedrijf om in te kunnen grijpen wanneer dit nodig is. Slechts een op de tien wil buiten kantooruren absoluut niet bereikbaar zijn, om de balans tussen werk en privé te bewaken.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Mobiel werken – Overal Ondernemen’ van MKB-Nederland en KPN. Aan het onderzoek deden ruim vijfhonderd ondernemers van kleine en middelgrote bedrijven mee.

Bereikbaar

58 procent van hen zegt weinig problemen te ervaren op het gebied van bereikbaarheid. Vier op de tien geeft aan thuis minder goed bereikbaar te zijn vanwege met name netwerk- of verbindings-problemen. Op kantoor en onderweg is de overgrote meerderheid van de ondernemers altijd goed bereikbaar.

Mobiel bereikbaar

De wijze waarop men het liefst bereikbaar wil zijn verschilt. 19 procent maakt bij voorkeur gebruik van de bekende mobiele telefoon, eenzelfde percentage is het liefst bereikbaar via e-mail en 14 procent via berichten- en telefoonservices. Face-to-face communicatie blijft voor mkb-ers een belangrijk communicatiemiddel: 17 procent geeft hier de voorkeur aan. Maar ook moderne social media (12 procent) worden ingezet om altijd en overal bereikbaar te zijn.

Moderne communicatietechnieken

Opvallend is de relatieve onbekendheid van nieuwe technieken voor videoconferencing zoals Google Hangout en Microsoft Lync. De helft van de ondernemers maakt weleens gebruik van zogenoemde hosted werkplekken, terwijl een kwart (vooral buiten de Randstad en Noord-Brabant) daar nog nooit van heeft gehoord.

Documenten

Om thuis en onderweg mobiel te kunnen werken heeft de ondernemer vooral toegang nodig tot werkdocumenten (29 procent) en klantinformatie (27 procent). In de praktijk hebben vooral directieleden (50 procent) en managementteamleden (29 procent) overal toegang tot deze documenten. Verbindingsproblemen en een gebrek aan de benodigde software leveren hierbij de meeste drempels op.

Veiligheid

Hoewel de helft van de ondernemers zich bewust is van de veiligheidsrisico’s die mobiel werken met zich meebrengt, is ruim een derde onvoldoende op de hoogte van de beveiliging van de apparatuur.

Ondernemers paren een gebrek aan kennis van de beveiliging van hun mobiele apparatuur aan de verwachting dat zij toch geen doelwit zijn van internetcriminaliteit. Over het algemeen zijn de deelnemers niet bang om hiervan slachtoffer te worden. 15 procent is zelfs van mening dat een wachtwoord voldoende bescherming biedt.