NIEUW ONDERZOEK NAAR BEREIKBAARHEID HUISARTSEN

Om de telefonische bereikbaarheid huisartsen te verbeteren bij niet-spoedgevallen, is onderzoeksbureau NIVEL in opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) deze maand een onderzoek gestart.
Tijdens de studie, die negen maanden in beslag neemt, worden ongeveer honderd huisartsen telefonisch benaderd om hun bereikbaarheid bij niet-spoed in kaart te brengen. De NIVEL-onderzoekers bespreken de resultaten van het belonderzoek individueel met alle benaderde huisartsen. Minister Schippers van VWS hoopt dat de belronde meer duidelijkheid schept over de redenen waarom huisartsen niet altijd even goed bereikbaar zijn bij niet-spoedgevallen, zo schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Bereikbaarheid huisartsen

Volgens Schippers is het bereikbaarheidsonderzoek één van de uitkomsten van een overleg tussen haar, de LHV en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Half april stelde het VVD-Kamerlid Arno Rutte een mondelinge vraag aan de gezondheidsminister over de bereikbaarheid huisartsen, dit naar aanleiding van een onderzoek van de Consumentenbond. Uit dit onderzoek bleek dat 19 procent van de gebelde huisartsen (510 in totaal) telefonisch niet bereikbaar was; daar stond een antwoordapparaat aan. Bij nog eens 14 procent duurde het langer dan twee minuten voordat iemand de telefoon opnam. Twee op de drie praktijken bleek binnen de door de IGZ gestelde norm van twee minuten bij niet-spoedeisende oproepen de telefoon op te nemen.

Volgens een eind 2013 ingevoerde richtlijn van de LHV moet een huisartsenpraktijk minimaal zes uur per dag telefonisch bereikbaar zijn voor patiënten. In geval van spoed moet iemand binnen dertig seconden een medisch deskundig persoon aan de telefoon krijgen, zo stelt de IGZ. Volgens Schippers voldoen alle huisartsenpraktijken op dit moment aan deze ‘dertigsecondennorm’.

De telefonische bereikbaarheid huisartsen is een kwestie die al vele jaren speelt. Zo deed de Rijksuniversiteit Groningen in 2009 ook al eens onderzoek naar de belangrijkste oorzaken van de soms slechte bereikbaarheid van huisartsen. De helft van de ondervraagden (966 huisartspraktijken) gaf destijds aan dat de matige bereikbaarheid te maken heeft met de toegenomen zorgvraag van patiënten en de toegenomen behoefte aan telefonisch contact. In juni 2008 concludeerde de LHV zelf dat de bereikbaarheid van huisartspraktijken ‘niet altijd optimaal is’.

Bron: Medisch Contact