NIEUWE BEDRIJFSVOERING: DE BELANGRIJKSTE TECHNOLOGISCHE TRENDS

Frankwatching: Bewindslieden van ondernemingen beleven momenteel spannende tijden. Hoewel de recessie officieel voorbij is, staan bedrijven nog altijd onder enorme druk, of het nu gaat om concurrenten of klanten, binnenlandse of buitenlandse markten. Klanten, leveranciers en aandeelhouders willen op hun wenken worden bediend en verwachten uitgebreide, wereldwijde dekking. Als gevolg van de voortdurende economische onzekerheid wordt het vermogen om nieuwe producten op snelle en (kosten)efficiënte wijze naar de markt te brengen belangrijker dan ooit.

Managementteams zoeken naar innovatie om een duurzame en fundamentele transformatie in de bedrijfsvoering teweeg te brengen. Ze kijken met nieuwe ogen naar hun ICT-omgeving en plaatsen vraagtekens bij de huidige staat. Ze onderzoeken de structuur van hun organisatie en passen deze aan om ruimte te creëren voor maatschappelijke, economische en politieke veranderingen. Ze transformeren de infrastructuur om deze af te stemmen op de bedrijfsdoelstellingen en maken deze schaalbaar om ondersteuning te bieden voor toekomstige groei, veerkrachtig om hun bedrijfstoepassingen op snelle en betrouwbare wijze beschikbaar te kunnen stellen, flexibel om ruimte te bieden voor zakelijke verandering en uiterst efficiënt om een optimale return on investment te garanderen.

Het eindresultaat is een toekomst waarin zakendoen er totaal anders uitziet. In het moderne bedrijfsleven zullen op samenwerking gebaseerde zakelijke netwerken, joint-ventures, uitbestedingsmodellen en fragmentatie de toon zetten. Wat steeds duidelijker wordt, is dat bedrijven die vandaag in innovatie investeren morgen de concurrentie voor zullen zijn.

Wat zijn nu de belangrijkste factoren die op verandering van bedrijfsvoering aansturen? Welke trends zullen de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid de grootste invloed op het bedrijfsleven uitoefenen? Alleen bedrijven met een helder inzicht in deze trends zullen in staat zijn om hun potentieel optimaal te benutten.

Internationaal zaken doen

Zakendoen in deze tijd betekent actief zijn binnen een internationaal getinte markt. Het is inmiddels eerder regel dan uitzondering voor bedrijven om 24 uur per dag en 7 dagen per week actief te zijn. Daarnaast verschuift de aandacht van het wereldwijde bedrijfsleven naar de zogenaamde opkomende markten, waar de toekomstige groei vandaan moet komen. Dit heeft de nodige gevolgen voor ondernemingen.

Het concurrentielandschap krijgt een steeds gefragmenteerd karakter. Het is moeilijk om te achterhalen hoe je je van de concurrentie kunt onderscheiden als je niet weet hoe je concurrenten eruit zien of waar ze zich zelfs maar bevinden. Ook is het moeilijk om vast te stellen waarop de bedrijfsactiviteiten moeten zijn gericht en hoe men te werk moet gaan, omdat opkomende markten betreden complex kan zijn. Bedrijven krijgen te maken met nieuwe eisen van de lokale wet- en regelgeving en andere richtlijnen.

Wanneer deze factoren in de context van een uitdagend economisch klimaat worden geplaatst, wordt het belangrijkste probleem meteen duidelijk: hoe kunnen bedrijven – die mogelijk al moeilijke beslissingen hebben moeten maken ten aanzien van investeringen, bedrijfsonderdelen en mensen – hun infrastructuur nieuw leven inblazen om ruimte te creëren voor deze nieuwe zakelijke omgeving?

Flexibele bedrijfsstructuur

Het antwoord lijkt te schuilen in nieuwe, flexibele bedrijfsstructuren die ondernemingen in staat stellen om nieuwe kansen optimaal te benutten. Deze bedrijfsstructuren zijn in toenemende mate gebaseerd op technologie. Wereldwijde IP-netwerken faciliteren de samenwerking tussen werknemers, klanten, partners en andere betrokkenen en vormen de basis voor nieuwe structuren die de bedrijfsprocessen stroomlijnen, besluitvorming verbeteren, productie verhogen en de klantenservice verbeteren.

Cloud Computing en selectieve outtasking

Er is een enorme belangstelling voor cloud computing en daar is een goede reden voor. Cloud computing biedt bedrijven flexibele toegang tot aanzienlijke hoeveelheden schaalbare automatiseringsbronnen en de vrijheid om capaciteit bij te schakelen of af te stoten wanneer de bedrijfsvoering dat vereist. In de praktijk betekent dit dat ICT-organisaties beter kunnen inspringen op het tempo en de dynamiek van het bedrijfsleven. De technologie functioneert daarbij als een strategische zakelijke steunpilaar.

De cloud is echter niet de enige mogelijkheid. Vanwege de lage kapitaalinvesteringen is selectieve outtasking een goed alternatief. Dit bedrijfsmodel wordt steeds populairder. Ondernemingen beroepen zich op de bewezen expertise van derden die actief zijn binnen specialistische vakgebieden zoals beveiliging, hosting en het beheer van netwerkinfrastructuur.

Uiteraard moet het management de bedrijfsvoering ook aanpassen om ondersteuning te bieden voor nieuwe manieren van werken. De nieuwe generatie van werknemers gebruikt en deelt informatie op een totaal andere manier dan traditionele werknemers. Zo verwachten zij dat er rekening wordt gehouden met de privé-apparaten die zij gebruiken.

Consumerization of IT

Dit leidt onvermijdelijk tot wat wij noemen ‘consumerization of IT’. Werknemer zijn eraan gewend om informatie in verschillende formaten op te vragen, vanaf uiteenlopende toestellen (waarschijnlijk eerder een smartphone dan een pc), vanaf elke locatie en op elk gewenst moment. Nu geavanceerde videocommunicatie, mobiele toestellen en sociale netwerken hun opmars binnen de kantooromgeving maken, wordt er een enorme druk gelegd op de bandbreedte. Hoogwaardige netwerken en toepassingen die continu beschikbaar zijn, worden daarmee onmisbare pijlers van de bedrijfsvoering. Dan ook nog de vraag of bedrijven moeten weten welke ICT-activa er binnen de organisatie worden gebruikt, of simpelweg kunnen volstaan door alle persoonlijke toestellen toegang tot de bedrijfsgegevens te verschaffen.

En hoe zit het met beveiliging? Hoe kunnen bedrijven de noodzaak om hun intellectuele eigendom te beschermen in evenwicht brengen met een open uitwisseling van informatie in een omgeving waarin sociale netwerken de toon zetten? Wie zal er in de toekomst de zeggenschap hebben over deze uitwisseling van informatie? Er zijn een aantal interessante discussies gaande over kwesties op het gebied van onder meer identiteitsbeheer en privacy, die stuk voor stuk de potentie hebben om het aanzicht van het toekomstige zakelijke landschap te bepalen. Het afwegen van de ‘rechten’ van de overheid, het bedrijfsleven en burgers vormt niet alleen onderwerp van een filosofische discussie, maar raakt tevens de kern van de maatschappelijke, politieke en economische structuren van de toekomst. Nu werknemers steeds meer waarde hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), moeten deze onderwerpen niet alleen in evenwicht worden gebracht binnen de beperkte bedrijfsomgeving, maar ook in de maatschappij.

Er is veel mogelijk

Inzicht krijgen in wat er reeds mogelijk is, is niet eenvoudig voor bedrijven, terwijl er al oplossingen beschikbaar zijn. Management moet de status quo achter zich laten en de bedrijfsstructuur fundamenteel herzien. Mobiele toegang tot informatie vormt inmiddels een absolute standaard op het gebied van zakelijke technologie. Het beheer van mobiele apparaten en systemen zal een cruciale rol gaan spelen in de werkplek van de toekomst. Het intranet transformeert tot een vertrouwde sociale werkplek die tot ver buiten de kantoormuren reikt en de betrokkenen de vrijheid biedt om te innoveren en samen te werken. Zo ontstaan er frisse ideeën.

Goed, maar wat kan er nu allemaal? Bijvoorbeeld cloud computing. Dit zorgt voor een fundamentele verschuiving naar een ‘Everything as a Service’-model, waarbij in de cloud gehoste, geconvergeerde oplossingen met ingebouwde beveiliging op basis van beheerde en professionele diensten worden aangeboden, via wereldwijde IP-netwerken. Met cloud computing krijgen bedrijven op flexibele wijze toegang tot grote hoeveelheden schaalbare automatiseringsbronnen. Ze kunnen daarbij op elk gewenst moment capaciteit bijschakelen of afstoten wanneer de bedrijfsvoering daarom vraagt.

High IQ-netwerken

Een ander voorbeeld zijn high IQ-netwerken. Deze netwerken bieden ultrahoge breedbandcapaciteit, ‘super’ datacenters ter ondersteuning van cloud computing-diensten en slimme toestellen die een gepersonaliseerd gebruik van toepassingen vanaf elke locatie mogelijk maken. High IQ-netwerken leggen een innovatieve en (kosten)efficiënte basis voor een nieuw decennium aan innovatie. Dit houdt in dat bedrijfstoepassingen niet langer tot het bureaublad zijn beperkt. Ze worden gebruikt vanaf intelligentere en draagbare apparaten. Voor dit doel wordt gebruikgemaakt van een thin client-aanpak, waarbij toepassingen in de cloud worden opgeslagen en van daaruit beschikbaar worden gesteld.

Ook het belang van videotechnologie blijft groeien. Netwerken moeten de interactie tussen mensen en tussen mensen en machines kunnen ondersteunen. Als gevolg van de groei van telepresence, HD-video en internettoepassingen, zal videotechnologie een steeds mobieler karakter krijgen. Er zijn al nieuwe bedrijfsmodellen in ontwikkeling die digitale content te gelde maken en de mogelijkheid bieden om videobeelden op meerdere beeldschermen tegelijk weer te geven.

High IQ-netwerken zullen ook de groei bevorderen van wat wel ‘The Internet of Things’ wordt genoemd. Communicatie tussen machines is big business. Onze levens kunnen er een stuk eenvoudiger en efficiënter op worden.

Identiteitsbeheer

Stelt u zich ten slotte eens een wereld voor waarin u op basis van één gebruikersnaam en wachtwoord toegang kunt krijgen tot elke website op internet of tot het bedrijfsnetwerk. Identiteitsbeheer vormt reeds een belangrijk onderwerp op de politieke agenda en in 2011 zal een groot aantal landen in alle delen van de wereld starten met de implementatie van de infrastructuur die nodig is om dit te realiseren. Het idee is niet alleen om het gebruiksgemak te vergroten, maar ook om elke digitale gebruiker krachtige beveiliging te garanderen. Een oplossing voor één van de belangrijkste oorzaken van gegevenslekken van dit moment – misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden. De vraag is hoe we er gebruik van maken.

Bedrijfsomgeving van de toekomst

Uiteindelijk komt alles neer op de vraag: wat heb ik eraan? Het antwoord is dat bedrijven die met een frisse blik naar hun technologische investeringen kijken, hun bedrijfsvoering kunnen transformeren. Technologie kan bedrijfsprocessen drastisch en positief veranderen. Door met andere ogen naar de bedrijfsvoering te kijken, kunnen we nieuwe infrastructuren creëren die de bedrijfsomgeving van de toekomst flexibeler, veerkrachtiger en uiteindelijk succesvoller maken.

Bedrijven moeten niet bang zijn om vraagtekens bij de status quo te plaatsen. Het is waar dat het realiseren van deze veranderingen niet zonder slag of stoot gaat. Het management zal een forse inspanning moeten leveren om ervoor te zorgen dat de rest van hun organisatie (de juridische, financiële en inkoopafdeling) en zelfs externe partijen, zoals toezichthouders en belangengroepen, de noodzaak van deze veranderingen inzien. Daarnaast moet de wet- en regelgeving en de maatschappij in zijn totaliteit meegroeien met deze ontwikkelingen.

Voor de marktleiders van morgen is nu de tijd aangebroken om een blauwdruk voor toekomstig zakelijk succes op te stellen. Het is nu tijd om slimmer te werken, de bedrijfsefficiëntie te vergroten en toekomstgerichte bedrijfsmodellen te ontwikkelen die de groei van de onderneming bevorderen.

Bron: Frankwatching