ONDERNEMERS ZIJN BETER BEREIKBAAR

Maatregelen om bedrijf, klanten en netwerk bereikbaar te maken, lonen. Andere arbeidstijden, levertijden, werkplekken, communicatievormen en soms een andere bedrijfslocatie: Ondernemers slagen erin beter bereikbaar te zijn, dankzij eigen genomen maatregelen. Dat blijkt uit een enquête van Panteia/EIM onder ongeveer duizend ondernemers. Ondernemers zijn hierin gevraagd naar hun ervaringen met de bereikbaarheid van hun bedrijf.

Mobiliteit in het mkb

Van de ondernemers uit het mkb, geeft 45 procent aan meestal met de auto naar het bedrijf te gaan. Een derde van de ondernemers heeft een bedrijf aan huis. Verder gaat 9 procent lopend naar de zaak, 7 procent met de fiets en minder dan 1 procent met het openbaar vervoer. Het personeel gaat meestal (bij 68 procent van de ondernemers) met de auto. Bij 20 procent komt het personeel op de fiets en bij minder dan 5 procent met het openbaar vervoer.

Minder hinder bereikbaarheid

Ondernemers uit het mkb ervaren minder hinder bij de bereikbaarheid van hun bedrijf dan bij eerdere metingen in 1999, 2003 en 2007. 60 procent van de ondernemers ondervindt momenteel helemaal geen hinder ten aanzien van de bereikbaarheid van hun bedrijf. De daling van de ervaren hinder ligt in lijn met de afnemende filezwaarte in Nederland: de afgelopen vijf jaar is de filezwaarte (= filelengte x fileduur) volgens de ANWB met 27 procent gedaald.

Verbeter je bereikbaarheid

Om de bereikbaarheid van je bedrijf nog beter te maken, kun je verschillende maatregelen doorvoeren.

  • Voer Het Nieuwe Werken in, waarbij je het thuiswerken bevordert en flexibele werktijden invoert voor je personeel
  • Voer flexibele logistiek in
  • Verplaats je bedrijf

Op dit moment biedt 38 procent van de ondernemers flexibele werktijden aan aan het personeel. 36 procent biedt werknemers de mogelijkheid om thuis te werken. Flexibele logistiek wordt door 11 procent van de ondernemers uit het mkb doorgevoerd. Een voorbeeld: de goederen ’s nachts laden en lossen of buiten de ochtend- en avondspits om rijden.

Bron: MKB Servicedesk