TECHNOSTRESS NIEUW RISICO IN WERK

Uit een eerste verkenning van de FNV en de Universiteit van Amsterdam blijkt dat werknemers steeds meer hinder ondervinden van technostress. De druk op werknemers om altijd bereikbaar te zijn zorgt steeds vaker voor fysieke en psycho-sociale klachten. De FNV vindt dat de mens weer de regie moet krijgen over de techniek, in plaats van andersom.

De UvA deed literatuuronderzoek naar technostress en de FNV stelde de leden vragen op internet. Hoewel het hier om een eerste verkenning gaat, zijn de uitkomsten wat de FNV betreft opmerkelijk.

Technostress

Er is een groeiende groep werkenden die het online apparaat (smartphone, iPad of laptop) ook buiten werktijd frequent checkt op berichten van het werk ondervindt technostress. Uit de peiling blijkt dat meer dan 20% dat meer dan 6 keer per dag doet. Een kwart van de respondenten gebruikt de mobiele apparatuur meer dan 6 keer per uur.

Werk complexer en intensiever

Zo’n 33% van de werknemers geeft aan dat het werk er door mobiele apparatuur niet gemakkelijker op is geworden. Integendeel, één op de drie werknemers vindt dat het werk complexer en intensiever is geworden met de komst van mobieltjes. Iets dat ook uit de literatuurstudie blijkt.

Afspraken maken

Werknemers geven in meerderheid (bijna 60%) aan dat er afspraken moeten worden gemaakt in het bedrijf over het versturen van werkgerelateerde berichten buiten werktijd. Volgens de FNV is er een duidelijke behoefte om ‘de eigen tijd’ van ‘werktijd’ te onderscheiden.

‘Het is namelijk de vraag of de voortdurende verstoring door mobieltjes de productiviteit ten goede komt. Je moet iedere keer opnieuw opstarten en ‘terugschakelen’ naar hetgeen je aan het doen was’, aldus vicevoorzitter van FNV in Beweging, Leo Hartveld.

RSI-achtige klachten en concentratieverlies

Ook blijkt dat de laptop terrein verliest en steeds meer handelingen op de telefoon worden gedaan, misschien wel overmatig. Voortdurend werken op deze kleine apparatuur geeft nieuwe gezondheidsrisico’s, waaronder een vergrote kans op RSI-achtige klachten en concentratieverlies.

Constante druk om te reageren

Hartveld: ‘Het lijkt erop alsof steeds meer werknemers de hele klok rond worden geconfronteerd met meldingen uit iPads, iPhones en andere smartphones. Zij voelen een constante druk om hierop te reageren. Vaak betreft het werkmails, vragen van collega’s, opdrachten, doorgeven van vergaderdata, enz. De kans bestaat dat werknemers deze druk als ‘dat hoort er nou eenmaal bij’ gaan ervaren en daar kun je je vraagtekens bij zetten.’

Mens moet regie krijgen over techniek

De FNV zal de uitkomsten voorleggen aan deskundigen en wil een discussie zoals die in Duitsland al aan de gang is. ‘Daar verbieden bedrijven rond de kerst om berichten te verzenden vanuit het werk. Het was de Duitse minister van binnenlandse zaken die stelde dat de mens weer de regie moet krijgen over de techniek, in plaats van andersom. Dat wil de FNV ook.’

Technostress – onderzoeksrapport