TELEFONIE IN ONDERWIJS KAN VEEL GOEKOPER

Telefonie in onderwijs: Tot enkele jaren geleden was het voor organisaties met veel locaties  lastig om telefoniesystemen te uniformeren en te vereenvoudigen zoals dat voor  de overige ict-componenten vaak wel gebeurde. De huidige stand van de techniek  maakt een uniformering en een daarmee samenhangende kostenbesparing echter wel  mogelijk. Recente cases geven een besparing van duizenden euro’s per  maand.

Schoolorganisaties met  veel locaties hebben vaak een diversiteit aan ict-systemen. Ook de  telefoniesystemen zijn in de regel van verschillende merken en ouderdom. Vaak is  er onbekend wat er precies in gebruik is, wat de mogelijkheden zijn en welke  leverancier ervoor verantwoordelijk is.

Telefonie in onderwijs

Tot enkele jaren geleden was het  lastig om telefoniesystemen te uniformeren en te vereenvoudigen zoals dat voor  de overige ict-componenten vaak wel gebeurde. De huidige stand van de techniek  maakt een uniformering en een daarmee samenhangende kostenbesparing echter wel  mogelijk. Zo kan er op slechts één plek een telefoonsysteem worden  geplaatst (in plaatst van dat alle locaties eigen systemen hebben) en zo kunnen  alle netlijnen met behoud van het eigen telefoonnummer op één locatie  worden aangesloten (in plaats van dat alle locaties eigen netlijnen hebben).  Indien gewenst kan telefonie hierna ook als dienst van een provider worden  afgenomen zodat geen investeringen nodig zijn.

Bovenstaande is mogelijk  geworden door VoIP-techniek, door ip-trunks, en door ip-dect. Met name deze  laatste twee zijn de laatste tijd van betere kwaliteit geworden zodat het nu  mogelijk is bestaande telefoonnummers te behouden en ook dect-telefoons te  blijven gebruiken (draadloze telefonie op basis van dect is een veel  gebruikte techniek binnen het onderwijs).

Nadat de systemen zijn  gecentraliseerd kan er bespaard worden op de belkosten (onderling bellen wordt  gratis, inkoopschaalvoordelen op abonnementen en tikken, goedkoper bellen naar  mobiel). Recente ervaringen bij een tweetal grote schoolorganisaties leert dat  er (alleen) voor wat betreft de kosten circa €3.000 tot €5.000 per maand  bespaard kan worden na centralisatie van telefonie.

Hiernaast kunnen er  nog andere voordelen zijn:

  • Systeemfuncties (zoals een telefoniste of de  voicemail) kunnen eenvoudig voor alle locaties worden ingezet.
  • Kennis en  beheer kan beter geborgd worden omdat er maar één systeem (met één  leverancier) in gebruik is.
  • De beschikbaarheid van telefonie kan verbeterd  worden doordat het eenvoudig is systemen dubbel uit te voeren.
  • Telefonie  (spraakcommunicatie) kan geuniformeerd en geprofessionaliseerd worden conform de  overige ict-infrastructuur.
  • Telefonie wordt beter schaalbaar en kan  eenvoudiger organisatiewijzigingen volgen.

Om de kostenbesparingen (en  de overige voordelen) te behalen moet er wel aan een aantal randvoorwaarden  worden voldaan. Vaak zal er een nieuwe telefoniesysteem moeten worden  aangeschaft of een telefoonservice afgenomen moeten gaan worden en ook zullen  de juiste verbindingen tussen de locaties (of naar de provider) beschikbaar  moeten zijn. De eventuele kosten hiervan zullen moeten worden afgewogen ten  opzichte van de genoemde besparingen en voordelen.

Bron: Computable