TELEWERKEN IS SUCCES IN AMSTERDAM

Nederland is koploper voor wat betreft flexibel werken. Ongeveer 80% van de bedrijven in Nederland heeft inmiddels telewerken als nieuwe werkvorm geïntroduceerd. Het levert voor deze ondernemingen niet alleen een kostenbesparing op. Het zorgt ook voor een toename van de betrokkenheid, productiviteit en tevredenheid van de werknemers.

Het bewezen effect van telewerken in Amsterdam

In 2003 is het project Domotion gestart in opdracht van de kerngroep gemeentesecretarissen binnen de regionale samenwerking Amsterdam. De belangrijkste doelstelling van Domotion was na te gaan welk effect telewerken heeft op de regionale bereikbaarheid.

De effecten van telewerken in Amsterdam zijn:

  • 2,6% minder autokilometers;
  • 1 tot 3% minder verkeersdrukte op de belangrijkste regionale snelwegcorridors;
  • 0 tot 20% minder vertragingen op de belangrijkste regionale snelwegcorridors en
  • 10 miljoen euro economische baten per jaar als gevolg van reistijdwinsten. De telewerker zelf heeft de grootste reistijdwinst (ca. 85%).

Telewerken als nieuw onderdeel van de werkweek

Het Nieuwe Werken is bij vele bedrijven in Nederland al een geïntegreerd onderdeel van de moderne werkweek. Het onafhankelijk van plaats en tijd werken? voorziet in een toenemende behoefte, zowel bij de werkgever als de werknemer. De werkgever kan de bedrijfskosten drukken door besparingen op zaken als huur, energie, verzekeringen en beveiliging. De werknemers ervaren een gevoel van meer flexibiliteit en vrijheid, zonder dat het op afstand werken tot vrijblijvendheid en minder binding leidt. Integendeel, de praktijk leert dat medewerkers qua productiviteit en participatie juist hoger scoren bij flexibel werken.

Met flexibel werken een goede balans tussen werk en privé

Telewerken is succesvol in Nederland omdat de Nederlandse werknemers een goede balans tussen werk en privé van groot belang achten. Daar komt bij dat de managementcultuur in ons land meer op vertrouwen en commitment is gebaseerd dan op het controleren van het personeel. Afhankelijk van de taak die de werknemers moeten uitvoeren en de aanwezige behoefte, kan een bedrijf tot een passende werkplekstrategie komen. Niet de kantooromgeving, maar de effectiviteit en efficiëntie van de te leveren arbeid staat daarbij centraal.

Vertrouwen is de basis van het succes van telewerken

Bijna tweederde (62%) van de managers maakt zich geen zorgen over de tijdsinvulling van de telewerkers, blijkt uit recent onderzoek van Regus, wereldmarktleider op het gebied van flexibele werkplekoplossingen. De leidinggevenden geven zelf ook het voorbeeld: circa 43% van hen werkt minimaal een halve werkweek op flexibele basis. Een klein deel van de managers heeft de angst dat het op afstand werken van het personeel tot lastiger besturen en managen leidt. Er zijn gerichte cursussen om deze zorgen weg te nemen en de partijen te trainen in Het Nieuwe Werken.

Videoconferentie middel om met medewerkers op afstand te communiceren

Telewerken kan goed worden ingevuld met flexibele werkplekken, videoconferenties en het benutten van de communicatiemogelijkheden van e-mail en smartphone. Ook hier is een ontwikkeling gaande. Momenteel maakt zo’n 43% van de managers gebruik van videoconferentie om met de medewerkers op afstand te overleggen en hen waar nodig te instrueren, zo blijkt ook uit het Regus-onderzoek.

Flexibel werken is goede voor de zakelijke relatie

Bijna de helft (46%) van de flexwerkers geeft aan dat telewerken goed is voor de zakelijke relatie met de werkgever. Het feit dat het management vertrouwen schenkt aan de werker op afstand, wordt door vele medewerkers gewaardeerd. De prestatiedruk blijft overeind. Bedrijven kunnen met een rapportagesysteem de efficiëncy van het telewerken meten en bewaken. Flexibel werken wordt bovendien als een meerwaarde voor jongeren in Nederland gezien. Zij voelen zich in meerderheid (54%) verantwoordelijker voor het bedrijf en de bedrijfsresultaten.