THUISWERKERS MOET JE NIET TE VEEL STOREN

Dat medewerkers die regelmatig thuiswerken zich geïsoleerd en minder betrokken voelen bij hun bedrijf blijkt een mythe. Integendeel. Te veel contact met werk levert juist irritaties op. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Wisconsin-Milwaukee in de Verenigde Staten.

Communicatie

De onderzoekers bekeken hoe telewerkers gebruik maken van de communicatiemiddelen die hen ter beschikking staan en wat dit betekende voor het gevoel dat ze dichtbij hun collega’s staan.

Vereenzamen

Het onderzoek maakt korte metten met de mythe dat thuiswerkers vereenzamen door gebrek aan contact met hun collega’s. In tegendeel, weliswaar geeft communicatie wel een gevoel van identificatie met de werkgever, maar dit wordt grotendeels teniet gedaan door veelvuldige onderbrekingen door telefoon of mail.

Werknemers die op kantoor werken reageren overigens nog geïrriteerder wanneer zij worden gestoord, maar bij hun gaat dit niet ten koste van hun identificatie met de onderneming.

Gestresst

“Vaak wordt aangenomen dat telewerkers veel communicatie en contact met de organisatie nodig hebben om hun gevoel van afstand te verminderen en om een gevoel van verbondenheid te ontwikkelen”, zegt onderzoekster Kathryn Fonner. “Maar we zagen dat hoe meer telewerkers communiceren met anderen, hoe meer gestresst ze raakten door al die onderbrekingen. En dit werd weer op negatieve manier in verband gebracht met hun identificatie met de organisatie.”

En die negatieve associatie was sterker dan de positieve identificatie die er is wanneer er contact is met collega’s op de vaste werkplek, aldus de onderzoekers.

Kortom, thuiswerkers moet je niet te veel storen.

Bron: Werken 2.0