VOICEMAIL BLIJFT MELKKOE VOOR PROVIDERS

De voicemail wordt ondertussen al in hetzelfde rijtje geplaatst van de fax, telex en 56k modem, ‘niet meer van deze tijd’ dus. Toch zetten maar weinig mensen tot ergernis van anderen de voicemail uit.

De voicemail is niet meer van deze tijd, vinden veel gebruiker van mobiele telefoons. Toch staat bij de meeste mensen de voicemail gewoon aan. Het is niet echt meer van deze tijd om een voicemail in te spreken. Laat staan dat mensen hun voicemail nog afluisteren. Door het dalende belverkeer merken ook providers dat de voicemail minder vaak gebruikt wordt. Toch blijft voicemail een te grote melkkoe om afgeschaft te worden. Providers laten maar wat graag de VM van klanten horen aan bellers. Bij het tot stand brengen van een telefoonverbinding, dus ook met de voicemail, gaat het gesprekstarief lopen en maken providers omzet. Zeker nu bij de meeste providers gesprekken op hele minuten worden afgerond of de eerste belminuut volledig in rekening wordt gebracht, blijft de voicemail voor providers een interessant instrument om beltegoed op te slurpen en omzet te maken.

Uit onderzoek van GSM Helpdesk Nederland in 2010 bleek dat consumenten destijds circa 36 euro per jaar kwijt waren aan de voicemail van anderen. Dit leverde providers destijds een jaarlijkse extra omzet van naar schatting 663 miljoen euro op. Uit recent onderzoek is gebleken dat de meeste mobiele bellers de VM niet meer gebruikt. De meeste mensen die een VM krijgen spreken deze niet meer in, wetende dat deze vaak toch niet wordt afgeluisterd. Veel mensen ervaren een ingesproken voicemail zelfs als ‘asociaal’ aangezien het afluisteren van een bericht ook geld kost.

Ondanks dat velen zich storen aan het moeten luisteren naar andermans afwezigheidsboodschap en zich zelfs storen aan ingesproken berichten, zetten maar weinig mensen deze daadwerkelijk uit. Een veel gehoorde reden dat mensen de VM niet uitzetten is omdat de informatie over het uitzetten van een voicemail vaak slecht te vinden is bij de providers. Bij sommige providers lijkt het niet eens mogelijk te zijn om de voicemail uit te zetten. Veelal blijkt dat vooral ouderen nog de VM inspreekt. Jongeren sturen meestal een bericht via sociale netwerken of whatsapp indien ze de gebelde persoon niet te pakken krijgen.

Voicemail uitzetten

Wilt u uw voicemail uitzetten omdat u uw VM zelf toch niet afluistert of omdat u uzelf ook ergert aan deze van anderen? Kijk dan op de informatiepagina over het uitschakelen van de voicemail. Hierop staan de gegevens van alle Nederlandse providers hoe de voicemail uitgeschakeld kan worden.

Bron artikel: AD.nl