WAAROP LETTEN BIJ INVOERING VAN THUISWERKEN

Om managers te helpen bij het evalueren of thuiswerken relevant is voor hun situatie’, heeft de Rijksoverheid tien tips opgesteld. Immers, telewerken of thuiswerken vraagt ook planning van de werkgever en een bepaalde medewerkermentaliteit.

Thuiswerken

  • Begin met een proefproject. Laat enkele proefpersonen gedurende een half jaar uitproberen of het concept werkbaar is binnen jouw organisatie. Wees duidelijk dat het project zal eindigen bij een negatieve evaluatie of juist kan worden uitgebreid.
  • Het ‘recht’ op telewerken kan jaloersheid opwekken tussen collega’s. Bepaal daarom objectief wie in aanmerking komt, gebaseerd op criteria zoals werktaken of woon-werkafstand.
  • Veiligheid is een topprioriteit, dus hou daarr vanaf het begin grondig rekening mee. Vraag van je hardware- of softwareleverancier een rapport omtrent de risico’s van het project.
  • Voltijds telewerken is voor de meeste mensen geen optie, want thuis verlies je de voeling en de sociale banden met het bedrijf. Twee dagen per week wordt doorgaans als een maximum beschouwd.
  • Niet iedereen werkt op dezelfde manier. Een telewerkformule voor een administratieve bediende is waarschijnlijk onbruikbaar voor een verkoper die met zijn laptop/tablet continu onderweg is.
  • De kosten van een laptop worden snel terugbetaald door de voordelen: alle programma’s zijn steeds ter beschikking, er zijn geen extra softwarelicenties voor de thuis-pc nodig, je verliest geen tijd met versieconflicten die typisch zijn voor werken op meerdere computers, enzovoorts.
  • Is er in het bedrijf een overschot aan afgeschreven computers? Wellicht zijn ze nog bruikbaar voor de familieleden van telewerkers, op voorwaarde dat de bedrijfslaptop niet meer wordt gebruikt voor privédoeleinden.
  • Telewerken heeft ook juridische en fiscale implicaties. Ben je verzekerd voor ongevallen tijdens arbeid thuis? Gaat de vergoeding voor woon-werkverkeer naar beneden? En in welke mate zijn onkosten van de woning fiscaal in te brengen? Houd rekening met dit soort aandachtsgebieden.
  • Thuiswerken vereist investeringen en moet bijgevolg extra rendement opleveren. Bedenk vooraf hoe je deze meeropbrengst wilt meten. Aan een stijgende omzet, betere prestaties van de individuele medewerkers, of aan een daling van het totale personeelsverloop?
  • Verlies nooit uit het oog dat telewerken een manier is om efficiënter te werken, en dus staat of valt het succes met de medewerker. Die heeft thuis nauwelijks sociale controle, maar dat mag geen reden zijn om te spioneren in zijn netwerklogs, e-mails of telefoonfacturen. Telewerken moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel.

Bron: Telecommerce

6.12 Telefoonservice

6.12 Telefoonservice geeft maximale bereikbaarheid.
Telefoonservice: De kwaliteit van klantcontacten staat of valt bij een goede bereikbaarheid. Wie bij herhaling onbereikbaar is, verliest terrein. Met 6.12 Telefoonservice mist u geen enkele oproep.