WERKNEMER WIL BEST TELEFONISCH BEREIKBAAR ZIJN, MAAR NIET ALTIJD

Bij Het Nieuwe Werken hoort een vergaande integratie van werk en privé. De verwachtingen daaromheen verschillen nogal tussen werkgever en de werknemer. Altijd telefonisch bereikbaar zijn levert stress op.

Uit een onderzoek van de zakelijke telefonie-aanbieder Voiceworks blijkt dat werknemers best welwillend zijn om bereikbaar te zijn voor de baas. Er zijn echter specifieke momenten waarop ze echt niet gestoord willen worden. Meer dan de helft van de ruim 350 ondervraagde werknemers noemt dan ’s avonds laat na 22:00 uur, gevolgd door in het weekend (39 procent).

Werkgerelateerd

Opvallend wel is dat 27 procent van de respondenten aangeeft wel altijd bereikbaar te willen zijn voor werkgerelateerde aangelegenheden. Dit percentage ligt aanzienlijk lager dan het aantal respondenten dat privé altijd bereikbaar wil zijn (54 procent).

Privéberichten

Tijdens kantooruren ontvangt bijna een kwart van de respondenten juist liever geen privéberichten. Krijgen de respondenten de mogelijkheid om een privé dan wel zakelijke persoon te blokkeren, dan kiezen zij vooral onbekende nummers, telemarketeers en ten slotte de werkgever of leidinggevende (6 procent).

Telefonische bereikbaar

“Uit dit onderzoek blijkt dat zakelijke gebruikers best welwillend staan tegenover het altijd bereikbaar zijn voor hun werk, een paar specifieke momenten daargelaten”, zegt Koen van Geffen, CEO van Voiceworks. “Altijd bereikbaar zijn kan echter stress opleveren. Daarom is het van belang dat medewerkers hun bereikbaarheid zelf kunnen regisseren.”

Werk-privé balans

Wanneer de scheiding tussen werk en privé steeds meer verdwijnt en werknemers permanent bereikbaar zijn via hun smartphone, komt de stress om de hoek kijken. Werknemers lezen bijvoorbeeld vaak hun werkmails nog voordat ze zijn opgestaan en zijn ook in het weekend bereikbaar voor zakelijke gesprekken en berichten.

Technostress

Een rapport van vakbond FNV noemde dat eind vorig jaar ‘technostress’. Technostress is een neveneffect van intensief gebruik van smartphones, dat niet altijd even goed voor de productiviteit is en op de lange duur tot een burn-out kan leiden.

Bereikbaarheidsapp

Om de ongewenste overlap tussen de privé- en werkgerelateerde bereikbaarheid het hoofd te bieden heeft Voiceworks een ‘bereikbaarheidsapp’ ontwikkeld, genaamd Reach. Met de app wordt het voor de gebruiker mogelijk zijn bereikbaarheid, zowel werk als privé, te regelen zoals hem dat zelf het beste uitkomt.

Via Reach kunnen gesprekken en sms-berichten gerouteerd worden op basis van een al dan niet vast afzendernummer, bestemmingsnummer, tijdstip, datum en het aantal seconden na de overgangstoon.

Met deze innovaties wil Voiceworks volgens Van Geffen de werknemer meer de regie geven over zijn bereikbaarheid waardoor hij minder last heeft van technostress.