WERKNEMERS WORSTELEN MET 24-UURS BEREIKBAARHEID

Om te voorkomen dat mensen slechter gaan presteren, moeten werkgevers en werknemers ‘harde afspraken’ maken over de omgang met 24-uurs economie. Daarvoor pleit Jan van den Hoogen van Arbo Unie naar aanleiding van de uitkomsten van een recente FNV-peiling. ‘Je moet kunnen loskomen van je werk.’

Van de bijna 250 respondenten die de bewuste enquête hebben ingevuld, zegt eenvijfde graag via de mail op de hoogte te blijven van werk in de eigen tijd. 14 procent reageert buiten werktijd met tegenzin op werkgerelateerde e-mails en een kwart leest helemaal geen werkmail in privétijd. Daarnaast zegt zeventien procent van de ondervraagden onrustig te worden van de mobiele telefoon en de piepjes, ook wel ’technostress’ genoemd. Wim van Veelen, FNV-beleidsadviseur Kwaliteit van Arbeid, merkt op dat de opmars van de mobiele telefoon, laptop en internet zich in rap tempo heeft ontwikkeld. ‘Je kunt je afvragen wat het met een mens doet, en of iedereen wel geschikt is voor deze belasting van 24-uurs beschikbaarheid.’

24-uurs bereikbaarheid

In een samenleving met een 24-uurs economie moet volgens Jan van den Hoogen van Arbo Unie voldoende ruimte zijn voor werknemers om uit te rusten en zich op te laden. Immers, chronische spanning en onvoldoende ontspanning zijn funest voor een mens. Harde afspraken is dan ook het devies voor werkgevers en werknemers. ‘Doe je dit niet, dan zullen mensen vooral slechter gaan presteren. We realiseren ons nog echt onvoldoende wat die bliepjes met ons stressniveau doen als je thuis op de bank zit. Je moet kunnen loskomen van je werk’, meent hij. Tijdens zijn bevindingen in een eigen onderzoek merkte Van de Hoogen overigens dat het niet altijd de werkgever is die bereikbaarheid vraagt. ‘Ook de medewerker denkt vaak beschikbaar te moeten zijn. Je lost dat op door impliciete en expliciete verwachtingen duidelijk te maken.’

Bron: Sp!ts