ZES OP DE TIEN BEDRIJVEN ONDERSTEUNEN TELEWERKEN

59 procent van de bedrijven met tien of meer werknemers boden in 2012 de mogelijkheid om te telewerken. Dat is iets lager dan twee jaar geleden. Toen bood ruim 60 procent van de bedrijven gelegenheid tot telewerken. De groei aan bedrijven, die tussen 2004 en 2010 verdubbelde, is dan ook stil komen te staan. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Telewerken

Tussen 2004 en 2010 nam het aandeel bedrijven met telewerkers sterk toe. In 2004 bood nog maar een kwart , in 2010 was dat ruim 60 procent. Dit betekent dat in zes jaar tijd het aandeel bedrijven met telewerkers meer dan verdubbeld is.

Computers

Met name bedrijven in de financiële en ICT-sector ondersteunen telewerken op grote schaal. In beide branches betreft het negen op de tien bedrijven. Het vele gebruik van computers bij het werk in deze branches vergemakkelijkt het aanbieden van telewerkfaciliteiten.

Op kantoor

In sectoren waarbij een groot deel van het personeel fysiek aanwezig moet zijn, doen bedrijven veel minder aan telewerken. Zo komt telewerken in de bouw bij minder dan de helft van de bedrijven voor. Hekkensluiter is de horeca waar ruim een kwart van de bedrijven over telewerkfaciliteiten beschikt.

Europa

Het aandeel bedrijven in Nederland dat telewerken ondersteunt, ligt iets onder het EU-gemiddelde van 60 procent. Finland heeft naar verhouding de meeste bedrijven met telewerkfaciliteiten: bij acht op de tien bedrijven is er sprake van telewerk. In Frankrijk en Spanje daarentegen is het aandeel bedrijven met telewerkers betrekkelijk laag.

Bron: Werken 2.0