BEDRIJVEN ZIEN FLEXWERKEN ALS KANS VOOR LAGERE OVERHEAD

Met dalende omzetgroei en minder winsten zijn bedrijven wereldwijd dringend op zoek naar manieren om kosten te besparen zonder hun groeikansen in gevaar te brengen. Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven stelt dat werken op afstand en meer flexplekken daarvoor het antwoord zijn.

Dat er bezuinigd moet gaan worden, blijkt wel uit de wereldwijde Regus Business Confidence Index. Het aantal bedrijven dat omzetgroei meldt, is het afgelopen jaar gedaald van 47 procent tot 39 procent. Nog maar 28 procent van de bedrijven meldt winstgroei, een daling van 11 procent.

Kantoorkosten

Als belangrijkste reden voor problemen tijdens de recessie noemt 49 procent van de Nederlandse bedrijven de kosten van overbodige kantoorruimte. Daarnaast spelen ook de kosten van huurcontracten voor bedrijfsgebouwen een grote rol.

Flexibel werken

Niet voor niets noemen bedrijven werken op afstand (47 procent) en meer gebruik van flexibele werkplekken (39 procent) als dé grootste bijdrage aan de nodige toekomstige bedrijfsstabiliteit, van waaruit verder gegroeid kan worden.

Flexplekken

Besparen kan dus het beste gebeuren door uitbreiding van flexibele werkruimte, vindt de helft van de ondernemingen, maar ook personeelsreductie en intensiever gebruik van IT-toepassingen, worden door de meeste bedrijven gezien als besparingskansen.

Snijden in overhead

De Index laat zien dat het dalende vertrouwen van bedrijven na een periode van daling nu weer stabiel is. ‘Niettemin neemt het percentage bedrijven waar omzet en winst groeien nog niet toe. Het is dus geen verrassing dat bedrijven nog steeds in hun overhead willen snijden zonder hun groeikansen in gevaar te brengen’, licht Eduard Schaepman, algemeen directeur Regus Nederland, toe.

Toevlucht tot flexibel werken

‘De Europese Commissie verwacht dat de Nederlandse economie met 0,9% zal krimpen in 2012’, zegt Schaepman. ‘Het is dus niet opmerkelijk dat bedrijven aangeven dat ze in het huidige klimaat hun toevlucht zoeken tot flexibelere manieren van werken, zoals een intensiever gebruik van flexibele werkplekken en cloud-applicaties.’

Geen ontslagen

Omdat goed geschoold en getraind personeel belangrijk is voor elk bedrijf, en moeilijk te vinden is, raadt Schaepman aan dat organisaties in dit moeilijke economische klimaat juist voordelige flexibele werkomstandigheden aanbieden aan hun personeel, in plaats van ze te moeten ontslaan. ‘Omdat pasklare oplossingen voor flexibel werken op de markt beschikbaar zijn, is er geen twijfel dat het aantal bedrijven dat kan profiteren van flexibele en schaalbare oplossingen in de komende jaren zal toenemen.’

Bron: Werken 2.0