OUTSOURCING NAAR VOLWASSEN NIVEAU

De waardering en acceptatie van outsourcing neemt toe en heeft een volwassen niveau bereikt. Dit blijkt uit de jongste editie van de ICT Barometer ‘Business Process Outsourcing’ van Ernst & Young. De 600 ondervraagde managers en ICT-professionals zagen het afgelopen jaar de uitbesteding van payroll services, procurement en finance & accounting toenemen. De uitbesteding van legal services, ontwikkeling en beheer van software en werkplekbeheer vertoonde een daling.

Echter, de waardering van de kwaliteit van de dienstverlening nam het afgelopen jaar toe blijkt uit de cijfers. Stefan Westdijk, director IT Advisory bij Ernst & Young, is tevreden over de toegenomen waardering. “We zien dat bedrijven en instellingen meer bewust omgaan met uitbesteding. Ze brengen de argumenten voor en tegen outsourcing eerst goed in kaart voordat ze een beslissing nemen. Die aanpak heeft er overigens wel toe geleid dat het volume van aanbestedingen licht is afgenomen.”

Kostenbeheersing

Verder blijkt uit het onderzoek dat kostenbeheersing net als in eerdere jaren het meest genoemde voordeel is van outsourcing. De toegang tot specifieke kennis als argument voor uitbesteding stijgt sterk.

Hogere acceptatie outsourcing

Ook komt naar voren dat de acceptatie van uitbesteding stijgt. De respondenten gaven aan dat organisaties activiteiten uitbesteed hebben die onderdeel zijn van het primaire proces. Organisaties beperken zich hiermee niet langer tot het uitbesteden van enkel de ‘non-core’ activiteiten.

Knelpunt

De resultaten van het onderzoek duiden er volgens Westdijk op dat outsourcing duidelijk volwassen is geworden. Voor het feit dat de Nederlandse uitbestedingsmarkt geen groei vertoont, heeft hij een duidelijke verklaring. “De knellende factor ligt op dit moment echt aan de aanbodzijde,” zegt Westdijk. “Ik ken genoeg voorbeelden van bedrijven die activiteiten zouden willen onderbrengen bij uitbestedingspartners, maar die niet kunnen vinden.”

Bron: Managersonline