Blog

HET UITBESTEDEN VAN KLANTCONTACT: DE TOEKOMST

We hebben er al eerder aandacht aan besteed:de paradox van het niet uitbesteden van klantcontact. Veel grote bedrijven besteden vrijwel alles uit:catering, schoonmaken, tuinonderhoud, ICT, facilitair beheer...behalve de klantcontacten. Zo zien we bij de meeste grote banken de contactcenters nog steeds in huis en onder eigen beheer. Nog steeds is maar een tiental procenten van het totale aantal contactcenter-banen te…

OUTSOURCING NAAR VOLWASSEN NIVEAU

De waardering en acceptatie van outsourcing neemt toe en heeft een volwassen niveau bereikt. Dit blijkt uit de jongste editie van de ICT Barometer ‘Business Process Outsourcing’ van Ernst & Young. De 600 ondervraagde managers en ICT-professionals zagen het afgelopen jaar de uitbesteding van payroll services, procurement en finance & accounting toenemen. De uitbesteding van legal services, ontwikkeling en beheer…